ocenění Gloria Musealis
pohled do expozicepohled do expozice - germáni a římanérekonstrukce hrobu garmánského šlechticecelkový průhled expozicí 

Národní cena Gloria Muzealis 2007

 

Expozici, kterou najdete prostorách zámku Mikulov, navrhl architekt a scénograf Jaroslav Máčal, projektovou dokumentaci a realizaci provedla firma RAP. Tato expozice byla oceněna cenou Gloria musaealis - nejvyšší ocenění v kategorii Muzejní výstava roku 2007. Zadavatelem bylo Regionální Muzeum Mikulov.

Materiály a technologie - pálené cihly - technologické kopie římských cihel či střešních tašek, rekonstrukce podlahového topení, stavba germánského hrobu - ručně štípaný dub - spolupráce sochař Vít Novotný.

Expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, umístěná ve veřejnosti dosud nepřístupných sklepních prostorách zámku, přibližuje prostřednictvím archeologických nálezů život na Moravě v prvních staletích našeho letopočtu.
Její první část představuje kulturu Římanů, kterou ilustrují výrobky římskoprovinciálních dílen. Nechybí ani ukázky předmětů, které jsou spojeny s pobytem římských legií na našem území. Součástí expozice je také rekonstrukce podpodlažního vytápění - hypokausta. Ve druhé části jsou prezentovány nálezy, které dokumentují kulturu místního obyvatelstva v době římské na našem území - germánského kmene Svébů. V idealizované rekonstrukci germánské chaty a ve vitrínách jsou umístěny předměty každodenní potřeby: keramické nádoby, kostěné hřebeny, jehlice, spony apod. Způsob, jakým Germáni pohřbívali své mrtvé, přibližují rekonstrukce dvou hrobů vybavených artefakty z mikulovského pohřebiště. Ve vitrínách jsou pak umístěny typické nálezy, které byly ukládány do žárových hrobů: keramické nádoby, zbraně, nože, spony, skleněné korále a jiné.
Vrcholem celé expozice je prezentace unikátního souboru nálezů z hrobky germánského velmože ze 2. století, objevené na konci osmdesátých let u Mušova. Jedná se o jeden z vůbec nejbohatších hrobů na našem území. Obsahoval celou řadu zlacených opaskových kování, zbraní, římských bronzových, skleněných i keramických nádob. Výjimečný je právě množstvím předmětů římského původu a dokladuje také vysokou úroveň germánského řemesla.