Akustická izolace 45 dB.
Dveře splňují přísné hledisko památkového dohledu.Akustická měření probíhají již v samém počátku stavební činnosti.tvarosloví zárubně navazuje na tvar lišt na chodbách. Kartový systém je součástí tvarových řešení. Kvalita montáže je předpokladem pro dobrý výsledek. Správně seřízený samozavírač je malým uměním. Dveře jsou vsazovány do rozličných stavebních situací. Rozdíly v tloušťce zdi jsou řešeny ve futru dveřního uzávěru. Vzorování je nedílnou součástí zakázkové výroby. Dodržení výškových linií je samozřejmostí. Kvalitní výsledek působí obvykle jednoduše.  

Dveře požárně odolné splňující požadavky památkové péče

Technologicky velmi zajímavou disciplinou je výroba dveří s tvaroslovím odpovídajícímu požadavkům památkové péče často v kombinaci s požadavky na požární odolnost.